Hembygdsföreningen

HEMBYGDSFÖRENINGEN


Succé för den nya teatersatsningen i Björköby — ett samarbete mellan Spira, Smålands Musik & Teater, Hanna's och Björkö Hembygdsförening.


NY CHANS 26 april

Styrelsen 2019


Ordförande: Sören Ericsson


Övriga i styrelsen:


Anita Axelsson

Erik Danielsson

Joakim Frejd

Birgitta Glans

Jan Norén

Christer Rudvall

Anders Bronsek

Agneta Holm

Malin Hagman

Medlemsavgift 2019


100 kr per person


Bankgiro: 315-8011


Glöm inte att skriva namn.

Kontakt:


Ordförande Sören Ericsson:

0383- 313 73