Björkö GoIK

BJÖRKÖBY

PÄRLAN PÅ HÖGLANDET 

BJÖRKÖ GOIK

Fotbollskul onsdagar på fotbollsplanen!! Välkomna alla barn!

Årets medlemsavgifter är enligt följande:


Medlemsavgift för 2020 är 150 kr (från och med 18-års ålder), familj 300 kr per år.

Gymavgift 500 kr per år och person.
(inkl. spinning onsdagar vintertid)

Cirkelträning 300 kr per person och termin
(måndagar, vintertid inomhus och sommartid utomhus)


Avgifterna betalas in på Postgiro: 567922-0 märk betalningen med namn och medlemsavgift/gymavgift


Vid frågor kontakta:

Ordförande: Sören Ericsson 073- 530 74 00

Kassör: Tony Sjödin 070- 631 12 15

Suppleant Tony Nilsson 073- 068 38 20