Hembygdsföreningen

HEMBYGDSFÖRENINGEN

Styrelsen 2021


Ordförande: Sören Ericsson


Övriga i styrelsen:


Anita Axelsson

Erik Danielsson

Joakim Frejd

Birgitta Glans

Anders Bronsek

Agneta Holm

Åsa Ax

Daniela Serra

Medlemsavgift 2020


100 kr per person


Bankgiro: 315-8011


Glöm inte att skriva namn.

Kontakt:


Ordförande Sören Ericsson:

0383- 313 73