Hembygdsföreningen

BJÖRKÖBY

PÄRLAN PÅ HÖGLANDET 

HEMBYGDSFÖRENINGEN

INFORMATION:


På grund av Covid-19 har det ännu inte kunnat genomföras något årsmöte. Styrelsen 2019


Ordförande: Sören Ericsson


Övriga i styrelsen:


Anita Axelsson

Erik Danielsson

Joakim Frejd

Birgitta Glans

Jan Norén

Christer Rudvall

Anders Bronsek

Agneta Holm

Malin Hagman

Medlemsavgift 2019


100 kr per person


Bankgiro: 315-8011


Glöm inte att skriva namn.

Kontakt:


Ordförande Sören Ericsson:

0383- 313 73