Saras Träd

Saras Trädgårdsrestaurering blir Saras Musteri


Från maj 2019 kommer Saras Trädgårdsrestaurering inte tillhandahålla beskärnings och trädgårdstjänster i stor skala längre.

Vi kommer självklart att fortsätta hjälpa några av våra kära kunder, men vi kommer tyvärr inte kunna hjälpa nya kunder.

Vi kommer istället satsa fullhjärtat på vårt mobila musteri Saras Musteri. Få din frukt mustad till prima must. Utan tillsatser. Besök oss gärna på vår nya hemsida sarasmusteri.se


Mörteryd 2

575 96 Eksjö


Telefon: 073-045 38 35


Följ Saras Träd på Instagram:

sarastrad