Skola och förskola

SKOLA OCH FÖRSKOLA

Björkö skola


Höstterminen 17 augusti till 22 december 2021

  • Lov 22 september
  • 1-5 november (vecka 44)
  • Lov 26 november


Vårterminen

Grundskolan 12 januari till 10 juni 2022
Gymnasiet 11 januari till 10 juni 2022

  • Lov 27 januari – endast gymnasieskolan
  • Sportlov 14-18 februari (vecka 7)
  • Lov 22 mars
  • Påsklov 11-15 april (vecka 15)
  • Lov 27 maj


Björkö skola är en grönflaggskola som arbetar mycket med livsstil, hälsa och rörelse samt har med datorn som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen.


Varje vecka har vi en naturtimma utomhus och 60 minuters fysisk aktivitet utöver ordinarie idrottslektioner. Vi månar om att gemensamt ta ansvar för barnens utveckling och fokuserar på barnens positiva sidor.


På skolan finns även Björkens fritids.


Klicka HÄR för att komma till Björkö skolas hemsida

Vår kock Zehra i skolan/förskolan har ett Instagram konto (Zehjak), följ gärna henne.

Lindens förskola


Lindens förskola ligger i Björköby nära skog och vacker natur. Vi arbetar ständigt med är att verksamheten ska genomsyras av trygghet, trivsel, allas lika värde, lek och lärande. Förskolan utgår från barnen och deras intressen, vi arbetar för att barn och pedagoger ska ha roligt och lära tillsammans.


Klicka HÄR för att komma till Lindens förskolas hemsida