Sockenföreningen

SOCKENFÖRENINGEN

Sockenföreningens sista årsmöte ägde rum 15 februari 2018, föreningen läggs nu vilande. Sockenföreningen vill tacka alla som på något sätt engagerat sig under åren. Mötet avslutades med smörgåstårta.

Bernt Lundbergs minneBjörkö Friskvård 2018

För ett framåttänkande och utvecklande arbete när det gäller friskvård för gammal som ung,

man eller kvinna så är Björkö Friskvård en förening i tiden.

Trots att all utrustning kostar pengar så strävar Björkö Friskvård framåt

och det verkar inte finnas något stopp för att utvecklingen ska gå vidare.

 

Sören Eriksson 2020

Sören Eriksson har under fem decennium varit en central person i Björköby. Björkö GoIK,

Björkö Hembygdsförening och Björkö Sockenförening m.m. har alltid legat närma Sörens hjärtat.

Att hjälpa de gamla och se till att det är klippt och snyggt i samhället har även Sören varit mycket aktiv i.

Nu som pensionär så fortsätter Sören i samma oförtrutna spår.